5.ตลาดเกษตรกร (Farmer Market)

ตลาดเกษตรกร (Farmer Market)

รายละเอียดโครงการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนการจัดตลาดเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรมีสถานที่จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรเป็นผู้จัดจำหน่ายโดยตรง ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย” ซึ่งกำหนดให้จัดขึ้นในทุกจังหวัด และมีอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ซึ่งตลาดจะตั้งอยู่ในตัวเมืองของจังหวัด ใกล้แหล่งชุมชน มีการคมนาคมสะดวก โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นพี่เลี้ยง คอยประสานให้การสนับสนุนด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งวัสดุ/อุปกรณ์/โครงสร้าง ที่จำเป็นเหมาะสม ผลักดันให้ก้าวไปสู่ตลาดถาวรอย่างยั่งยืน ให้ทุกจังหวัดมีสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ที่สำคัญผู้บริโภคจะได้บริโภคสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัย

ผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558)

1. ผลการจำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตรกร 26 จังหวัด ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558  มีรายละเอียด ดังนี้

ที่ จังหวัด สถานที่ วันจำหน่าย 26 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2558 
จำนวนผู้ขาย/ร้านค้า มูลค่าการจำหน่าย (บาท)
1. ชัยนาท หน้า ธกส. และหน้าเทศบาลเมืองชัยนาท ศุกร์ 25 51,973
2. กรุงเทพ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศุกร์ 10 52,950
3. ราชบุรี หน้าสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองราชบุรี ศุกร์ 26 166,100
4. สุพรรณบุรี ปั๊มน้ำมัน ปตท. วัดป่าเลไลยก์ พุธ, พฤหัสบดี 7 34,400
  ปั๊มน้ำมัน ปตท. เลี่ยงเมือง เสาร์, อาทิตย์ 7 56,250
5. สมุทรสาคร สำนักงานเกษตรจังหวัด พฤหัสบดี 3 3,000
  ศุกร์ 3 6,500
6. ระยอง สำนักงานเกษตรจังหวัด อังคาร 13 12,100
    ศุกร์ 13 11,900
7. จันทบุรี ลานเอนกประสงค์ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด ศุกร์ 14 21,133
8. ตราด บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จ.ตราด พุธ 21 61,400
    ศุกร์ 10 22,500
9. ชลบุรี สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง ศุกร์ 27 120,900
10. ฉะเชิงเทรา ลานจอดรถหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อังคาร 35 78,500
  ศุกร์ 41 90,000
11. สมุทรปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ (เฉพาะสัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน) อังคาร, พฤหัสบดี งดจำหน่าย
12. นครนายก หน้าศาลากลางจังหวัด ศุกร์ 32 67,340
13. ขอนแก่น ข้างอนุสาวรีย์พระนครศรีบริรักษ์ บึงแก่นนคร ศุกร์ 36 67,300
14. อุดรธานี หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด ศุกร์ 43 154,615
  เสาร์ 42 133,555
15. ตรัง หน้าศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนจังหวัดตรัง อังคาร 40 100,617
    ศุกร์ 38 138,892
16. ยะลา อาคารศูนย์คัดแยกผลไม้ชุมชน อ.เมือง พฤหัสบดี 17 28,765
17. เชียงใหม่ หลังสำนักงานเกษตรจังหวัด ศุกร์ 45 101,400
18. แม่ฮ่องสอน หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด จันทร์-ศุกร์ 4 10,000
19. พะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จันทร์ 11 6,490
  พฤหัสบดี 19 25,665
20. ศรีสะเกษ ลานเอนกประสงค์บริเวณหน้าสถานีรถไฟศรีสะเกษ อาทิตย์ 14 32,000
21. ชัยภูมิ สวนสาธารณะหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ศุกร์ 64 257,470
    ห้างโฮมโปรจังหวัดชัยภูมิ เสาร์ 2 4,500
      อาทิตย์ 2 3,460
22. ชุมพร หน้าเทศบาลเมืองชุมพร ศุกร์ 20 41,130
23. พังงา หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด ศุกร์ 40 55,620
24. พิษณุโลก หน้าศาลากลางจังหวัด ศุกร์ 44 78,150
25. อุตรดิตถ์ ลานจอดรถหลังอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ศุกร์ 37 103,625
26. พิจิตร หน้าสำนักงานเกษตรจังหวัด พฤหัสบดี 34 59,100
  รวม 839 2,259,300

Screenshot_1

 

 

 

ผลการดำเนินงานตลาดเกษตรกร (Farmer Market) ของสำนักงานเกษตรจังหวัด