คอลัมน์: รู้มาเล่าไป: ‘สมาร์ท ฟาร์มเมอร์’ ต้องไปงานนี้