เทคนิคใช้จักรกลเกษตรถูกวิธียึดอายุใช้งาน-สร้างรายได้เพิ่ม